وحید مردی از جنس آجر که تا ابد می ماند

وحید مردی از جنس آجر که تا ابد می ماند

وحید الدوله دیلمی از اخرین نسل معماران تجربی ایران است که توانمندی خاصی در ساخت بناهای ویژه و مقاوم دارد . امضای او در بناهایی که طراحی میکند ، صورتکی خنده رو است . آخرین اثر او که تنه به تنه ی کار...
read more
به وقت پرواز

به وقت پرواز

read more
دو تفنگدار

دو تفنگدار

مردانی از جنس آتش ، خون و شکوفه های بهاری
read more
چرا تیم‌ها تنبل‌اند؟

چرا تیم‌ها تنبل‌اند؟

read more
داستانک

داستانک

حدود نیمه‌های شب بود. دمیتری کولدارف ، هیجان زده و آشفته مو ، دیوانه وار به آپارتمان پدر و مادرش دوید و تمام اتاقها را با عجله زیر پا گذاشت. در ای...
read more
۵۲ سال خدمت صادقانه و باقرانه

۵۲ سال خدمت صادقانه و باقرانه

read more
دلش شکست ولی سر شکسته نیست

دلش شکست ولی سر شکسته نیست

باد بهار مرهم دلهای خسته است گل مومیایی پر و بال شکسته است شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می کند از بهر داغ لاله که در خون نشسته است وقت است اگر ز پوست ...
read more
او چشم خود را به دنیا بسته است

او چشم خود را به دنیا بسته است

read more
نکته روز

نکته روز

هنگامی‌ که مصمم به عمل شدید، باید درهای تردید را کاملأ مسدود سازید.
read more
دکتر تعالی.تعالی دکتری

دکتر تعالی.تعالی دکتری

او کیست؟
read more