سنگ مرمریت گوهره 

ر دسته ی سنگ مرمریت(Marble Stone)  قرار دارد. سنگ مرمریت گوهره همچون سایر سنگ های مرمریت ساختاری آهکی دارد. سنگ مرمریت گوهره یکی از متریال های محبوب در ساختمان سازی است این سنگ در طیف رنگی کرم روشن- ک...
read more

سنگ اسلب بابا شورآب

read more

معادن سنگ ساختمانی

read more